20/01/19

OBRADOIRO DE RADIO NA BIBLIO


O día 4 de decembro xa vos comentaramos que o noso centro fora seleccionado para desenvolver o programa RADIO NA BIBLIO.
O obxectivo deste recurso é favorecer a ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE, un concepto que amplia e actualiza o termo da lectura tal e como se entendía ata o momento.
A Alfabetización Múltiple defínese como a "comprensión, utilización e avaliación crítica de diferentes formas de información incluídos os textos e imaxes, escritos, impresos ou en versión electrónica para adquirir as competencias clave, competencia dixital e as competencias para a vida.

A biblioteca como centro de recursos transfórmase nun "laboratorio creativo de aprendizaxes". A posta en marcha dunha emisora de radio proporciona múltiples oportunidades para o desenvolvemento de competencias clave a través de tarefas complexas que involucran certas habilidades e destrezas, permitindo o tratamento de contidos curriculares mediante metodoloxías activas.

Entendemos a radio como unha ferramenta moi versatil tal e como demostrou o obradoiro de radio, impartido por Damián e Xerardo ,membros de PONTE NAS ONDAS, ao alumnado de 5º de Educación Primaria.


ENLACES

PONTE NAS ONDAS

ESCOLA NAS ONDAS

Ningún comentario: